حدیث روز
امام علی (ع) می‌فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند، خود را اصلاح کرده و هر کس خود ستایش نماید، پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳ 11 شوال 1445 Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 262 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 4×

آرشیو » جرعه‌ها

🎥سرگذشت و سرنوشت انسان
4 ماه قبل
سرگذشت و سرنوشت انسان از منظر قرآن

🎥سرگذشت و سرنوشت انسان

تفسیر سورۀ تین به بیان استاد تاج آبادی

🎥ایمان و توکّل بر خدا به شیوۀ شهید پوررازقی
1 سال قبل
برشی از خاطرات دوران دفاع مقدس به روایت استاد تاج آبادی

🎥ایمان و توکّل بر خدا به شیوۀ شهید پوررازقی

روایت استاد تاج آبادی از ایمان و توکّل بر خدا به شیوۀ شهید پوررازقی

🎥پاسخ استاد تاج آبادی به شبهات آقای احمد عابدینی دربارۀ حجاب
1 سال قبل
پاسخ به شبهات واردۀ دربارۀ حجاب

🎥پاسخ استاد تاج آبادی به شبهات آقای احمد عابدینی دربارۀ حجاب

پاسخ استاد تاج آبادی به شبهات وارده دربارۀ حجاب

🎥خاری که به دست تخریبچی شهید حمیدرضا دادو نشست!
1 سال قبل

🎥خاری که به دست تخریبچی شهید حمیدرضا دادو نشست!

برشی از خاطرات دفاع مقدس به روایت استاد تاج آبادی

🎥تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت دهم
2 سال قبل
تحلیل مستند برنامۀ «زندگی پس از زندگی»

🎥تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت دهم

ارتباط ما با ارواح و ارتباط ارواح با ما چگونه است؟

🎥تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت نهم
2 سال قبل
تحلیل مستند برنامۀ «زندگی پس از زندگی»

🎥تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت نهم

چرا همۀ مردم برخوردار از هدایت های “تجربه نزدیک به مرگ” نمی شوند؟

🎥تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت هشتم
2 سال قبل
تحلیل مستند برنامۀ «زندگی پس از زندگی»

🎥تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت هشتم

آیا عالم لوح محفوظ، مثال، ملکوت و امام مبین یکی است؟ ویژگی های این عالم چیست؟

🎥تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت هفتم
2 سال قبل
تحلیل مستند برنامۀ «زندگی پس از زندگی»

🎥تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت هفتم

تفاوت مشاهدات در “مرگ موقت” با شهود عارفانه و رؤیای صادقه چیست؟

🎥تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت ششم
2 سال قبل
تحلیل مستند برنامۀ «زندگی پس از زندگی»

🎥تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت ششم

قسمت ششم: فرایند تحقق مشاهدات در “تجربۀ نزدیک به مرگ”

🎥تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت پنجم
2 سال قبل
تحلیل مستند برنامۀ «زندگی پس از زندگی»

🎥تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت پنجم

آیا مشاهدات موجود در “تجربۀ نزدیک به مرگ”، ارزشی هستند؟

🎥تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت چهارم
2 سال قبل
تحلیل مستند برنامۀ «زندگی پس از زندگی»

🎥تحلیل و بررسی مستند برنامۀ “زندگی پس از زندگی” قسمت چهارم

آیا همۀ کسانی که دچار “مرگ موقت” می شوند این مشاهدات را دارند؟