حدیث روز
امام علی (ع) می‌فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند، خود را اصلاح کرده و هر کس خود ستایش نماید، پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

سه شنبه, ۲۸ فروردین , ۱۴۰۳ 8 شوال 1445 Tuesday, 16 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 262 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 4×

آرشیو » تفسیر ترتیبی

تفسیر تطبیقی سورۀ توبه
1 سال قبل
کرسی تفسیر استاد تاج آبادی

تفسیر تطبیقی سورۀ توبه

سلسلۀ دروس تفسیر تطبیقی سورۀ توبه

تفسیر سورۀ بَیِّنه
2 سال قبل
تفسیر سور جزء 30

تفسیر سورۀ بَیِّنه

سلسلۀ دروس تفسیر استاد تاج آبادی(سورۀ بینه)

تفسیر سورۀ زلزال
2 سال قبل
تفسیر سور جزء 30

تفسیر سورۀ زلزال

سلسلۀ دروس تفسیر استاد تاج آبادی(سورۀ زلزال)

تفسیر سورۀ عادیات
2 سال قبل
تفسیر سور جزء 30

تفسیر سورۀ عادیات

سلسلۀ دروس تفسیر استاد تاج آبادی(سورۀ عادیات)

تفسیر سورۀ قارعه
2 سال قبل
تفسیر سور جزء 30

تفسیر سورۀ قارعه

سلسلۀ دروس تفسیر استاد تاج آبادی(سورۀ قارعة)

تفسیر سورۀ تکاثر
2 سال قبل
تفسیر سور جزء 30

تفسیر سورۀ تکاثر

سلسلۀ دروس تفسیر استاد تاج آبادی(سورۀ تکاثر)

تفسیر سورۀ عصر
2 سال قبل
تفسیر سور جزء 30

تفسیر سورۀ عصر

سلسلۀ دروس تفسیر استاد تاج آبادی(سورۀ عصر)

تفسیر سورۀ همزه
2 سال قبل
تفسیر سور جزء 30

تفسیر سورۀ همزه

سلسلۀ دروس تفسیر استاد تاج آبادی(سورۀ همزه)

تفسیر سورۀ فیل
2 سال قبل
تفسیر سور جزء 30

تفسیر سورۀ فیل

سلسلۀ دروس تفسیر استاد تاج آبادی(سورۀ فیل)

تفسیر سورۀ قریش
2 سال قبل
تفسیر سور جزء 30

تفسیر سورۀ قریش

سلسلۀ دروس تفسیر استاد تاج آبادی(سورۀ قریش)

تفسیر سورۀ ماعون
2 سال قبل
تفسیر سور جزء 30

تفسیر سورۀ ماعون

سلسلۀ دروس تفسیر استاد تاج آبادی(سورۀ ماعون)