آرشیو » شبهه ها

?پرسمان قرآنی (۱۱۳)؛ مراد از تلقی کلمات و توبۀ خداوند در آیۀ ۳۷ سورۀ بقره چیست؟
شهریور 3, 1402

?پرسمان قرآنی (۱۱۳)؛ مراد از تلقی کلمات و توبۀ خداوند در آیۀ ۳۷ سورۀ بقره چیست؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|مراد از تلقی کلمات در آیه ۳۷ سوره توبه چیست؟

?پرسمان قرآنی (۱۰۸)؛ آیا نامۀ ششم نهج البلاغه با منصوب بودن ائمه (ع) از جانب خداوند منافات دارد؟
خرداد 30, 1402
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۰۸)؛ آیا نامۀ ششم نهج البلاغه با منصوب بودن ائمه (ع) از جانب خداوند منافات دارد؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|آیا نامۀ ششم نهج البلاغه با منصوب بودن ائمه (ع) از جانب خداوند منافات دارد؟

?پرسمان قرآنی (۱۰۷)؛ مقصود از تزکیه نفس در آیۀ ۴۹ سورۀ نساء چیست؟
خرداد 5, 1402
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۰۷)؛ مقصود از تزکیه نفس در آیۀ ۴۹ سورۀ نساء چیست؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|مقصود از تزکیه نفس در آیۀ ۴۹ سورۀ نساء چیست؟

?پرسمان قرآنی (۱۰۶)؛ آیات قرآن مطالب را مجمل بیان کرده یا مفصل؟
اردیبهشت 17, 1402
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۰۶)؛ آیات قرآن مطالب را مجمل بیان کرده یا مفصل؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|آیات قرآن مطالب را مجمل بیان کرده یا مفصل؟

?پرسمان قرآنی (۱۰۵)؛ اسامی سور قرآن توسط چه کسی قرار داده شد؟ چرا برخی از سور چند اسم دارند؟
اردیبهشت 11, 1402
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۰۵)؛ اسامی سور قرآن توسط چه کسی قرار داده شد؟ چرا برخی از سور چند اسم دارند؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|اسامی سوره‌های قرآن توسط چه کسی قرار داده شد؟ چرا برخی سور چند اسم دارد؟

?پرسمان قرآنی (۱۰۴)؛ «صدق الله العظیم» یا «صدق الله العلی العظیم»؟
فروردین 31, 1402
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۰۴)؛ «صدق الله العظیم» یا «صدق الله العلی العظیم»؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|چرا شیعیان به جای «صدق الله العظیم»، «صدق الله العلی العظیم» می‌گویند؟

?پرسمان قرآنی (۱۰۳)؛ چرا ابراهیم (ع) از خداوند خواست که از “صالحان” قرار داده شود؟
اسفند 7, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۰۳)؛ چرا ابراهیم (ع) از خداوند خواست که از “صالحان” قرار داده شود؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|چرا ابراهیم (ع) از خداوند خواست که از “صالحان” قرار داده شود؟

?پرسمان قرآنی (۱۰۲)؛ با توجه به آیۀ ۱۲۴ سورۀ بقره آیا فقط ابراهیم (ع) به مقام امامت رسید؟
بهمن 25, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۰۲)؛ با توجه به آیۀ ۱۲۴ سورۀ بقره آیا فقط ابراهیم (ع) به مقام امامت رسید؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| آیا فقط ابراهیم (ع) به مقام امامت رسید؟

?پرسمان قرآنی (۱۰۱)؛ صحبت کردن در هنگام قرائت قرآن
آذر 11, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۰۱)؛ صحبت کردن در هنگام قرائت قرآن

برنامۀ پرسمان قرآنی| آیا صحبت کردن در هنگام قرائت قرآن اشکال دارد؟

?پرسمان قرآنی (۱۰۰)؛ چرا قرآن را نمی‌توان به زبان فارسی خواند؟
آذر 11, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۰۰)؛ چرا قرآن را نمی‌توان به زبان فارسی خواند؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| چرا قرآن را نمی‌توان به زبان فارسی خواند؟

?پرسمان قرآنی (۹۹)؛ استغاذه به چه معناست؟
آذر 11, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۹۹)؛ استغاذه به چه معناست؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| استعاذه به چه معناست؟