آرشیو » سوره‌ها و عرصه‌ها

تفسیر تطبیقی سورۀ توبه
دی 23, 1401
کرسی تفسیر استاد تاج آبادی

تفسیر تطبیقی سورۀ توبه

سلسلۀ دروس تفسیر تطبیقی سورۀ توبه

تفسیر سورۀ علق
مهر 16, 1400
تفسیر سور جزء 30

تفسیر سورۀ علق

سلسلۀ دروس تفسیر استاد تاج آبادی(سورۀ علق)

?اصول اخلاق اجتماعی(۲)
شهریور 22, 1400
سلسله جلسات معرفتی اخلاقی

?اصول اخلاق اجتماعی(۲)

سخنرانی استاد تاج آبادی|اهتمام در رفع نیازهای مردم و نقش آن در تربیت معنوی انسان از نگاه قرآن

تفسیر سورۀ قدر
شهریور 12, 1400
تفسیر سور جزء 30

تفسیر سورۀ قدر

سلسلۀ دروس تفسیر استاد تاج آبادی(سورۀ قدر)

تفسیر سورۀ بَیِّنه
مرداد 22, 1400
تفسیر سور جزء 30

تفسیر سورۀ بَیِّنه

سلسلۀ دروس تفسیر استاد تاج آبادی(سورۀ بینه)

تفسیر سورۀ زلزال
مرداد 3, 1400
تفسیر سور جزء 30

تفسیر سورۀ زلزال

سلسلۀ دروس تفسیر استاد تاج آبادی(سورۀ زلزال)

?اصول اخلاق اجتماعی(۱)
تیر 31, 1400
سلسله جلسات معرفتی اخلاقی

?اصول اخلاق اجتماعی(۱)

سخنرانی استاد تاج آبادی|خردورزی در روابط اجتماعی

?تفاوت‌های هستی شناختی دنیا و آخرت
تیر 20, 1400
سلسله جلسات معرفتی اخلاقی

?تفاوت‌های هستی شناختی دنیا و آخرت

سخنرانی استاد تاج آبادی|دنیا و آخرت از منظر قرآن کریم

?توکل و نقش آن در تربیت معنوی از منظر قرآن کریم
تیر 19, 1400
سلسله جلسات معرفتی اخلاقی

?توکل و نقش آن در تربیت معنوی از منظر قرآن کریم

سخنرانی استاد تاج آبادی|توکل و نقش آن در تربیت معنوی در قرآن کریم

?مراتب ایمان و اسلام در قرآن کریم
تیر 16, 1400
کلیپ صوتی

?مراتب ایمان و اسلام در قرآن کریم

سخنرانی استاد تاج آبادی|مراتب ایمان و اسلام در قرآن کریم

تفسیر سورۀ عادیات
تیر 11, 1400
تفسیر سور جزء 30

تفسیر سورۀ عادیات

سلسلۀ دروس تفسیر استاد تاج آبادی(سورۀ عادیات)