برچسب » ابتلاء

سرّ آزمایش مستمر جامعۀ ایمانی
مرداد 30, 1400

سرّ آزمایش مستمر جامعۀ ایمانی

یکی از سنت‌های مهم الهی ابتلاء و آزمایش مستمرّ جامعه دینی است. جامعه دینی، به صرف ادعای ایمان و انجام مناسک محقق نمی‌شود، برای تحقق جامعۀ آرمانیِ ایمانی ضرورت دارد که مؤمنین راستین از غیر خودشان تمایّز یابند ….