برچسب » ازراییل

?پرسمان قرآنی (۶۴)؛ چرا در برخی آیات قرآن، قبض روح به خدا و در برخی دیگر به ملائکه نسبت داده شده است؟
بهمن 19, 1400
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۶۴)؛ چرا در برخی آیات قرآن، قبض روح به خدا و در برخی دیگر به ملائکه نسبت داده شده است؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| چرا در برخی آیات قرآن، قبض روح به خدا و در برخی دیگر به ملائکه نسبت داده شده است؟