برچسب » استحواذ

اِستحواذ و سلطۀ شیطان
شهریور 29, 1400
نکاتی در شناخت شیطان

اِستحواذ و سلطۀ شیطان

یکی از تصرفات شیطانی، اِستحواذ است به معنای سلطنت و غلبه یافتن. که ثمرۀ آن فراموشی یاد خدا و عواقب سوء آن خواهد بود.