برچسب » برنامه پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۸)؛ آیه در قرآن به چه معناست؟
آذر 6, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۸)؛ آیه در قرآن به چه معناست؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|آیه در قرآن به چه معناست؟

?پرسمان قرآنی (۱۶)؛ علوم قرآنی چیست؟
آذر 6, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۶)؛ علوم قرآنی چیست؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|علوم قرآنی چیست؟ چه کتابی برای مطالعۀ این علم مناسب است؟

?پرسمان قرآنی (۱۵)؛آیا سخن گفتن از رحمت گستردۀ خداوند، انسان‌ها را جری نمی‌کند؟
آذر 6, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۵)؛آیا سخن گفتن از رحمت گستردۀ خداوند، انسان‌ها را جری نمی‌کند؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|آیا سخن گفتن از رحمت گستردۀ خداوند، انسان‌ها را جری نمی‌کند؟

?پرسمان قرآنی (۱۲)؛آیا در قرآن اشاره‌ای به امام زمان (عج) شده‌است؟
آبان 28, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۲)؛آیا در قرآن اشاره‌ای به امام زمان (عج) شده‌است؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|آیا در قرآن اشاره‌ای به امام زمان (عج) شده‌است؟

?پرسمان قرآنی (۱۱)؛چرا در سوره حمد، بسم الله آیه محسوب شده و در سوره‌های دیگر نه؟
آبان 28, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۱)؛چرا در سوره حمد، بسم الله آیه محسوب شده و در سوره‌های دیگر نه؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|چرا در سوره حمد بسم الله، آیه محسوب شده و در سوره‌های دیگر نه؟

?پرسمان قرآنی (۱۰)؛مراد از ۱۴ روایت قرآن که حافظ آن را قرائت می‌کرد، چیست؟
آبان 28, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۰)؛مراد از ۱۴ روایت قرآن که حافظ آن را قرائت می‌کرد، چیست؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|مراد از ۱۴ روایت قرآن که حافظ آن را قرائت می‌کرد، چیست؟

?پرسمان قرآنی (۹)؛ چرا در قرآن کریم نامی از امیرالمؤمنین نیامده است؟
آبان 28, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۹)؛ چرا در قرآن کریم نامی از امیرالمؤمنین نیامده است؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|چرا در قرآن نامی از امیر المومنین و امامان علیهم السلام نیامده است؟

?پرسمان قرآنی (۸)؛رابطۀ اعمال ما با پاداش‌ها و عذاب‌های اخروی چگونه است؟
آبان 28, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۸)؛رابطۀ اعمال ما با پاداش‌ها و عذاب‌های اخروی چگونه است؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|رابطۀ اعمال ما با پاداش‌ها و عذاب‌های اخروی چگونه است؟