برچسب » تفسیر قرآن کریم

?پرسمان قرآنی (۹)؛ چرا در قرآن کریم نامی از امیرالمؤمنین نیامده است؟
آبان 28, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۹)؛ چرا در قرآن کریم نامی از امیرالمؤمنین نیامده است؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|چرا در قرآن نامی از امیر المومنین و امامان علیهم السلام نیامده است؟

?پرسمان قرآنی (۷)؛مراد قرآن از ستارۀ “شِعرا” چیست؟
آبان 28, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۷)؛مراد قرآن از ستارۀ “شِعرا” چیست؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|مراد قرآن از ستارۀ “شِعرا” چیست؟

?پرسمان قرآنی (۵)؛ مراد قرآن از نبود تفاوت میان مخلوقات چیست؟
آبان 23, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۵)؛ مراد قرآن از نبود تفاوت میان مخلوقات چیست؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|مراد قرآن از نبود تفاوت میان مخلوقات چیست؟