برچسب » تورات

?پرسمان قرآنی (۹۲)؛ جایگاه قرآن نسبت به دیگر کتب آسمانی چگونه است؟
شهریور 12, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۹۲)؛ جایگاه قرآن نسبت به دیگر کتب آسمانی چگونه است؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| آیا کامل بودن قرآن دلیل کنار زدن دیگر کتب آسمانی است؟