برچسب » حضرت ابراهیم

?پرسمان قرآنی (۱۰۳)؛ چرا ابراهیم (ع) از خداوند خواست که از “صالحان” قرار داده شود؟
اسفند 7, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۰۳)؛ چرا ابراهیم (ع) از خداوند خواست که از “صالحان” قرار داده شود؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|چرا ابراهیم (ع) از خداوند خواست که از “صالحان” قرار داده شود؟

سبب‌گری اسباب به اذن خداوند
شهریور 12, 1400
نکاتی پیرامون «آیة الکرسی»

سبب‌گری اسباب به اذن خداوند

از آن‌جایی که اسباب و مسببات در هستی شفیع و واسطۀ تحقق ارادۀ الهی هستند، اثرگذاری آن‌ها نیز منوط به اذن و ارادۀ الهی است، از این رو می‌بینیم ….