برچسب » داستان قرآن

?پرسمان قرآنی (۱۷)؛ چرا قرآن داستان می‌گوید؟
آذر 6, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۷)؛ چرا قرآن داستان می‌گوید؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|چرا در قرآن برای انتقال مفاهیم از اسلوب داستان استفاده شده است؟