برچسب » رهبری

?اطلاعیۀ آغاز کرسی تفسیر تطبیقی (سورۀ توبه) استاد تاج آبادی
دی 17, 1401
کرسی تفسیر تطبیقی سورۀ توبه

?اطلاعیۀ آغاز کرسی تفسیر تطبیقی (سورۀ توبه) استاد تاج آبادی

اطلاعیۀ کرسی تفسیر تطبیقی استاد تاج آبادی