برچسب » روایات

تحلیلی قرآنی، روایی پیرامون انقلاب اسلامی
بهمن 21, 1401
سخنرانی استاد تاج آبادی

تحلیلی قرآنی، روایی پیرامون انقلاب اسلامی

سخنرانی استاد تاج آبادی|بحثی قرآنی روایی دربارۀ انقلاب اسلامی ایران