برچسب » رویکرد مردم در مواجه با قرآن

?پرسمان قرآنی (۷۴)؛ منظور از ظالمین در آیه «وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا» چه کسانی‌اند؟
تیر 4, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۷۴)؛ منظور از ظالمین در آیه «وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا» چه کسانی‌اند؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| منظور از ظالمین در آیه «وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا» چه کسانی‌اند؟