برچسب » رکوعات قرآن

?پرسمان قرآنی (۳۷)؛ آیا پیامبر در نماز پس از حمد یک رکوع از قرآن قرائت می‌کردند؟
دی 25, 1400
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۳۷)؛ آیا پیامبر در نماز پس از حمد یک رکوع از قرآن قرائت می‌کردند؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|آیا پیامبر در نماز پس از حمد یک رکوع از قرآن قرائت می‌کردند؟

?پرسمان قرآنی (۲۹)؛ رکوعات قرآن چیست؟
دی 17, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۲۹)؛ رکوعات قرآن چیست؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|منظور از رکوعات قرآن چیست؟