برچسب » سیطرۀ امام

حوزۀ سیطرۀ امام
مرداد 15, 1400

حوزۀ سیطرۀ امام

آن مسیحی، آن یهودی، آن اهل سنتی که عناد ندارد، استکبار ندارد، اگر فیض معنوی در اثر عبادت به او برسد، از مجرای امام است….