برچسب » صدق الله العظیم

?پرسمان قرآنی (۱۰۴)؛ «صدق الله العظیم» یا «صدق الله العلی العظیم»؟
فروردین 31, 1402
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۰۴)؛ «صدق الله العظیم» یا «صدق الله العلی العظیم»؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|چرا شیعیان به جای «صدق الله العظیم»، «صدق الله العلی العظیم» می‌گویند؟