برچسب » عبودیت

?حقیقت، موانع و گام‌های سلوک معنوی از نگاه قرآن
تیر 20, 1401
سلسله نشست‌های معرفتی

?حقیقت، موانع و گام‌های سلوک معنوی از نگاه قرآن

“حقیقت، موانع و گام‌های سلوک معنوی از نگاه قرآن” به کلام استاد تاج آبادی

وسیله(۳)؛ عبودیت وسیلۀ حقیقی
شهریور 11, 1400
نکاتی پیرامون "وسیله"

وسیله(۳)؛ عبودیت وسیلۀ حقیقی

آن‌چه که موجب اتصال و قُرب مؤمن به حق تعالی می‌شود، «عبودیت» است. «عبودیت» از جنس عمل نیست، بلکه وصفِ جان ….