برچسب » فرهنگ قرآن

?پرسمان قرآنی (۳۵)؛ نقش فرهنگ اعراب زمان پیامبر در آیات قرآن کریم به چه مقدار است؟
دی 17, 1400
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۳۵)؛ نقش فرهنگ اعراب زمان پیامبر در آیات قرآن کریم به چه مقدار است؟

نقش فرهنگ اعراب زمان پیامبر در آیات قرآن کریم به چه مقدار است؟

?پرسمان قرآنی (۳۴)؛ آیا توصیفات قرآن از بهشت (زبان قرآن)، واقع گرا است؟
دی 17, 1400
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۳۴)؛ آیا توصیفات قرآن از بهشت (زبان قرآن)، واقع گرا است؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|آیا توصیفات قرآن از بهشت (زبان قرآن)، واقع گرا است؟