برچسب » قرب الهی

وسیله(۳)؛ عبودیت وسیلۀ حقیقی
شهریور 11, 1400
نکاتی پیرامون "وسیله"

وسیله(۳)؛ عبودیت وسیلۀ حقیقی

آن‌چه که موجب اتصال و قُرب مؤمن به حق تعالی می‌شود، «عبودیت» است. «عبودیت» از جنس عمل نیست، بلکه وصفِ جان ….

وسیله(۲)؛ معنا و مراد از وسیله
شهریور 11, 1400
نکاتی پیرامون "وسیله"

وسیله(۲)؛ معنا و مراد از وسیله

وسیله عبارت است از چیزی که انسان را به خداوند متصل نماید، از آن‌جایی که اتصال و ارتباط انسان با خدا مکانی نیست، مراد اتصال روح انسان به أسماء و صفات الهی است. به این معنا که ….

وسیله(۱)؛ قرب الهی منوط بر وسیله
شهریور 11, 1400
نکاتی پیرامون "وسیله"

وسیله(۱)؛ قرب الهی منوط بر وسیله

این‌که در این آیه، سخن از «وسیله» به میان آمده، به این معناست که تقوا (انجام واجبات و ترک محرمات) به تنهائی، برای رسیدن به قرب الهی کفایت نمی‌کند ….