برچسب » لشکر ده سید الشهدا

?برشی از مستند سومین گردهمایی رزمندگان گردان تخریب لشگر ده سید الشهداء علیه السلام
آبان 10, 1401
برشی از مستند سومین گردهمایی رزمندگان گردان تخریب لشکر سید الشهداء

?برشی از مستند سومین گردهمایی رزمندگان گردان تخریب لشگر ده سید الشهداء علیه السلام

سخنرانی استاد تاج آبادی در سومین گردهمایی رزمندگان گردان تخریب لشگر ده سید الشهداء علیه السلام