برچسب » لشگریان شیطان

لشکریان شیطان
شهریور 29, 1400
نکاتی در شناخت شیطان

لشکریان شیطان

شیطان دارای لشگریانی از جن و انس است که در اغواگری هم رتبه نیستند؛ برخی سطح توانایی و اثرگذاری­شان بیشتر است(سواره نظام) و برخی کمتر(پیاده نظام)