برچسب » معاباوری

ثمرۀ معادباوری
شهریور 1, 1400

ثمرۀ معادباوری

انجام عبادات و تحقّقِ ابتلائات، درجاتی از خلوص را برای مؤمنین به ارمغان می‌آورد، ولی مهم‌­ترین مسأله‌­ای که موجب خلوص مؤمنین می‌شود، معادباوری آن­‌هاست. معادباوری موجب می‌شود زندگی مادی ….