برچسب » نسبت امام با مردم

نسبت امام و انسان
مرداد 15, 1400

نسبت امام و انسان

امام یک نسبت در ظاهر با انسان­ ها دارد، یک نسبتی در باطن. نسبت امام در ظاهر همان مرجعیت دینی و اگر شرائط اجازه دهد، زعامت سیاسی است. این ظاهر، پوسته و جسم امامت است.