برچسب » نظریه ولایت فقیه

?لزوم اطاعت از رهبر الهی از منظر قرآن کریم
آذر 3, 1402
لزوم اطاعت از رهبر الهی

?لزوم اطاعت از رهبر الهی از منظر قرآن کریم

شرح آیه سوم سوره مبارکه نوح توسط استاد تاج آبادی