برچسب » نفوذ

وسیله(۵)؛جهاد مصداق و زمینه‌ساز وسیله
شهریور 11, 1400
نکاتی پیرامون «وسیله»

وسیله(۵)؛جهاد مصداق و زمینه‌ساز وسیله

یادکرد جهادِ در راه خدا، در آیۀ شریفه، بیانگر نقش ویژۀ آن درتحقّق قُرب مؤمن به خداوند است؛ زیرا جهاد موجب جدا شدن انسان از مهمّ‌ترین لذّات دنیوی و فاصله از وسوسه‌های شیطان ….