برچسب » نیاز به تفسیر قرآن

?پرسمان قرآنی (۷۳)؛ آیا کسانی که به تفسیر و مفسر قرآن دسترسی ندارند، از هدایت قرآن محروم می‌شوند؟
تیر 4, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۷۳)؛ آیا کسانی که به تفسیر و مفسر قرآن دسترسی ندارند، از هدایت قرآن محروم می‌شوند؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| آیا کسانی که به تفسیر و مفسر قرآن دسترسی ندارند، از هدایت قرآن محروم می‌شوند؟