برچسب » گردان تخریب لشکر ده سید الشهدا

? پرش از صخره
آذر 11, 1401
برشی از خاطرات دفاع مقدس به کلام استاد تاج آبادی

? پرش از صخره

برشی از مستند “حاج قاسم و حاج رسول”

?خاری که به دست تخریبچی شهید حمیدرضا دادو نشست!
تیر 11, 1401

?خاری که به دست تخریبچی شهید حمیدرضا دادو نشست!

برشی از خاطرات دفاع مقدس به روایت استاد تاج آبادی