برچسب » جامعه ایمانی

رستگاری امت‌ها مشروط به دو اطاعت
شهریور 25, 1400

رستگاری امت‌ها مشروط به دو اطاعت

قرآن کریم از امت‌ها دو نوع اطاعت خواسته؛ یکی اطاعت از کتب آسمانی و دیگری اطاعت از انبیاء و اوصیاء در مواردی که کتب آسمانی نسبت به آن‌ سکوت کرده است. شرط رستگاری امت‌ها عمل به هر دو اطاعت است. مهم‌ترین لغزش ….

الگوی جامعه اسلامی در مواجهه با کفّارِ دین ستیز
شهریور 12, 1400

الگوی جامعه اسلامی در مواجهه با کفّارِ دین ستیز

لگوی جامعه اسلامی در مواجهه با کفّارِ دین ستیز، برخورد حضرت ابراهیم و همراهان ایشان با نمرود و قوم کافرش می باشد که چند ویژگی داشت ….

کامیابی جامعۀ ایمانی
مرداد 30, 1400

کامیابی جامعۀ ایمانی

آن‌چه موجب کامیابی و موفقیت یک جامعه ایمانی می‌شود دو چیز است:

یکی باور و اعتقادِ جازم به هدف مقدسی که در پیش دارد ….

سرّ آزمایش مستمر جامعۀ ایمانی
مرداد 30, 1400

سرّ آزمایش مستمر جامعۀ ایمانی

یکی از سنت‌های مهم الهی ابتلاء و آزمایش مستمرّ جامعه دینی است. جامعه دینی، به صرف ادعای ایمان و انجام مناسک محقق نمی‌شود، برای تحقق جامعۀ آرمانیِ ایمانی ضرورت دارد که مؤمنین راستین از غیر خودشان تمایّز یابند ….