برچسب » مقام صابرین

ارتباط مقام صابرین با  منطق استرجاع(از خدا، به خدا)
شهریور 29, 1400
نکاتی از تفسیر سورۀ ناس

ارتباط مقام صابرین با منطق استرجاع(از خدا، به خدا)

مقام صابرین، «صلوات و رحمت خداوند»، برای کسانی که صرفاً با زبان «إِنَّا لِلَّهِ» بگویند، نیست؛ بلکه برای کسانی است که با عمق جان‌شان حقیقتا به این باور رسیده باشند که «انا لله وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» ….