برچسب » شفاعت

?پرسمان قرآنی (۹۷)؛ منظور از “مقام محمود”  در آیه ۷۹ سورۀ اسراء چیست؟
آذر 11, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۹۷)؛ منظور از “مقام محمود”  در آیه ۷۹ سورۀ اسراء چیست؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| منظور از “مقام محمود” چیست؟

?پرسمان قرآنی (۷۲)؛ آیا ائمه در برزخ شفاعت نمی‌کنند؟
اردیبهشت 11, 1401
برشی از برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۷۲)؛ آیا ائمه در برزخ شفاعت نمی‌کنند؟

برنامۀ پرسمان قرآنی| آیا ائمه در برزخ شفاعت نمی‌کنند؟

?پرسمان قرآنی (۱۴)؛ آیا پُر کردن جهنم از شیطان و پیروانش، منافات با رحمت گستردۀ خداوند ندارد؟
آذر 6, 1400
برنامۀ تلویزیونی پرسمان

?پرسمان قرآنی (۱۴)؛ آیا پُر کردن جهنم از شیطان و پیروانش، منافات با رحمت گستردۀ خداوند ندارد؟

برنامۀ پرسمان قرآنی|آیا پُر کردن جهنم از شیطان و پیروانش، منافات با رحمت گستردۀ خداوند ندارد؟

پیامبر اکرم شفیع الشفعاء
مهر 11, 1400
اندر اوصاف آن

پیامبر اکرم شفیع الشفعاء

شفاعت همه شفیعان محشر اعم از انبیاء، ائمه علیهم السلام و دیگر شفیعان عرصه محشر، با اذن و ارادۀ پیامبر اسلام است. از این جهت ….

مقام محمود، شفاعت ویژه
مهر 11, 1400
اندر اوصاف آن "رشک ملک"

مقام محمود، شفاعت ویژه

خداوند روز قیامت مقام ویژه‌ای از شفاعت به پیامبر اکرم عطا می‌کند که هیچ یک از شفیعان روز محشر به آن دست پیدا نخواهد کرد.  از این رو قرآن کریم به نحو مطلق از این مقام تعبیر به «محمود» نموده؛ چرا که مورد ستایش و غبطه همگان قرار می‌گیرد ….

مقامی مورد ستایش همگان
مهر 11, 1400
اندر اوصاف آن "رشک ملک"

مقامی مورد ستایش همگان

مد عبارت  از ثناء و ستایش بر فعلی  است که از روی اختیار از فاعل صادر می‌شود. بنابراین مقام مورد نظر آیه که به صورت مطلق توصیف به «محمود»(حمد شده) گردیده، باید مقامی باشد که مورد ستایش همگان قرار گیرد. بدیهی است، مقامی حائز این امتیاز می‌شود که ….

وعدۀ مقامی محمود به پیامبر اکرم
مهر 11, 1400
اندر اوصاف آن "رشک ملک"

وعدۀ مقامی محمود به پیامبر اکرم

خداوند متعال در این آیه به پیامبر بزرگوار اسلام وعدۀ مقامی را می‌دهد که قرار است در آینده(قیامت) بدان نائل شوند؛ چرا که هر مقامی که در دنیا امکان نیل به آن وجود داشت، حضرت رسول واجد آن بودند. ویژگی خاص مقام مذکور، «محمود» بودن آن است .

شفاعت شفیعان در آخرت به اذن الهی
شهریور 12, 1400
نکاتی پیرامون «آیة الکرسی»

شفاعت شفیعان در آخرت به اذن الهی

شفاعت شفیعان در عرصه آخرت، همانند شفیع واقع شدن اسباب در دنیا است. همان‌گونه که اسباب و علل در دنیا واسطۀ تحقّق اردۀ الهی هستند، شفیعان آخرت نیز ….

لازمۀ قیومیت انحصاری خداوند
شهریور 12, 1400
نکاتی پیرامون «آیة الکرسی»

لازمۀ قیومیت انحصاری خداوند

لازمۀ قیّومیت انحصاری خداوند متعال نسبت به مخلوقات، این است که خداوند قادر، مراقب و مدبّر امور مخلوقات است، بر این اساس او تربیت کننده، رشد دهنده و محافظ موجودات نیز هست.

لازمۀ دیگر این قیومیت ….